Bedrijfsscan Import /Export

Is uw organisatie klaar om te exporteren?

U wilt zich meer oriënteren op de markt buiten Nederland, maar heeft nog niet veel ervaring binnen internationaal ondernemen en de export. Welke bijdrage kan VAN EYCK ADVIES leveren?

VAN EYCK ADVIES biedt een bedrijfsscan aan waarbij uw processen en procedures m.b.t. import, export, transport, inkoop, verkoop, administratie en documentatie worden geanalyseerd. Op basis van de analyse ontvangt u een volledig advies, inclusief:

  • Duidelijke bepaling van uw doelstellingen m.b.t. de internationale ambities
  • Nulmeting van uw organisatie omtrent import, export en internationaal transport
  • Advies over vervolgstappen, specifiek gericht op uw organisatie en werkwijze

Bij eventuele vervolgstappen na de bedrijfsscan kan ik u begeleiden door bijvoorbeeld het opstellen van het exportbeleid  en – procedures.

Zie ook de presentatie Bedrijfsscan import export VAN EYCK ADVIES in pdf.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met VAN EYCK ADVIES.

Lees verder: