Bedrijfsscan Import /Export

Exportklaar met VAN EYCK ADVIES

Bent u klaar om te exporteren of importeren, maar heeft u weinig ervaring met internationaal ondernemen, import en export? Laat VAN EYCK ADVIES u helpen! De VAN EYCK ADVIES bedrijfsscan analyseert uw processen en procedures op gebieden zoals import, export, transport, inkoop, verkoop, administratie en documentatie. Na de analyse (nulmeting) ontvangt u een compleet advies, inclusief:

  • Duidelijke bepaling van uw doelstellingen m.b.t. de internationale ambities
  • Nulmeting van uw organisatie omtrent import, export en internationaal transport
  • Advies over vervolgstappen, specifiek gericht op uw organisatie en werkwijze

Van analyse tot vervolgstappen: begeleiding door VAN EYCK ADVIES

Na het voltooien van onze Bedrijfsscan Import Export, kan ik u begeleiden bij eventuele vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van het exportbeleid  en – procedures.

Bekijk de presentatie Bedrijfsscan import export VAN EYCK ADVIES in pdf voor meer informatie.

Voor verdere vragen kunt u vrijblijvend contact op met VAN EYCK ADVIES.

Lees verder: