Exportbeleid en -procedures opstellen

Het starten van export is een bewuste keuze die door u of uw organisatie wordt gemaakt. Wanneer u deze keuze hebt gemaakt en uw exportplan is opgesteld, kunt u uw organisatie hierop gaan inrichten.

Procedures moeten worden geschreven, documenten worden opgesteld of aangepast en werknemers moeten (intern / extern) worden opgeleid. Ook krijgt u nu te maken met additionele wet- en regelgeving vanuit de Nederlandse overheid (douane en belastingdienst), maar ook de landspecifieke eisen in het land van bestemming.

Er moet een vaste routine komen in de voorbereidingen, documentatie en analyse van de eisen bij verkoop en transport van uw producten.

VAN EYCK ADVIES heeft ervaring in:

  • De begeleiding van uw organisatie bij het opstellen van een exportbeleid en-procedures.
  • De controle op correcte naleving van de wet- en regelgeving (Douane, Belastingdienst).
  • Zorgdragen voor de borging van de exportprocedures binnen uw organisatie.
  • Ketenoptimalisatie voor de import of export van uw producten.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met VAN EYCK ADVIES.

Lees verder: