Wijzigingen Internationaal ondernemen per 2020.

Per 1 januari 2020 beginnen we een nieuw jaar, dat naast nieuwe kansen ook wijzigingen binnen het internationaal ondernemen met zicht mee brengt. Dit is dan per uitstek de tijd om een vast moment in te plannen om te onderzoeken welke wijzigingen voor u als bedrijf belangrijk zijn.

Binnen het internationaal ondernemerschap vallen er drie op voor VAN EYCK ADVIES.Gerelateerde afbeelding

1. Wijziging administratie vervoer binnen EU

Op augustus 2017 heb ik al een kort stukje geschreven over de administratie bij invoer en uitvoer van goederen. In de komende jaren gaat er binnen het EU belastingstelsel meer wijzigen en veranderen ook de regels voor aantonen van grensoverschrijdende B2B handel binnen de EU.

Per 1 januari 2020 zijn er “4 Quick fixes” van toepassing, die horen bij de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten). Er zijn verschillende grote accountant bureaus die dit al duidelijk en praktisch verwoord hebben, bijvoorbeeld PWC, en fiscaal consult. Dus kijk hier voor meer informatie of google op “4 quick fixes 2020”.

De administratie bijhouden bij de invoer en uitvoer van producten is een belangrijk aspect van het internationaal ondernemen. Heeft uw organisatie te maken met invoer/ uitvoer en kunt u advies gebruiken bij het opzetten van een goede administratie, die past binnen uw organisatie en werkwijze? Neem contact op met VAN EYCK ADVIES voor een vrijblijvend gesprek hoe ik u hierbij van dienst kan zijn.

2. Nieuwe INCOterms

Wereldwijd wordt gebruik gemaakt van INCOterms (International Commercial Terms) om de leveringsconditie inclusief bijbehorende rechten, plichten en risico’s af te spreken. Deze zijn ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC).

Per 1 januari 2020 worden de nieuwe INCO terms 2020 van kracht. De INCO terms 2010 zijn de voorgaande versie en zijn ook nog steeds te gebruiken. Maar let op! als je het jaar niet vermeldt bij de leveringsconditie, geldt de laatste versie.

Er zijn wijzigingen ten opzichte van 2010, de Evofenedex heeft hier al een artikel over geschreven. Daarnaast is het raadzaam om een nieuw boekje van de INCOterms te bestellen bij het ICC.

In 2017 heb ik een stukje geschreven over de leveringscondities. VAN EYCK ADVIES kan u ook helpen bij het bepalen van de beste leveringsconditie voor uw bedrijf.

3. Exporteur vestiging binnen de EU

VAN EYCK ADVIES geeft om verschillende redenen altijd het advies om niet Ex-works, maar FCA te verkopen. Hier is nu een additionele reden bij.

 Voor goederenzendingen naar landen buiten de Europese Unie (EU) is een uitvoeraangifte nodig. Per 1 december 2019 moet de exporteur die genoemd staat in de uitvoeraangifte, gevestigd moet zijn in de EU. Dit besluit heeft gevolgen voor Nederlandse bedrijven die op basis van de Incoterms®-leveringsconditie EXW (Ex Works / Af Fabriek) goederen leveren aan bedrijven buiten de EU.

Bij leveringsconditie EXW is namelijk de koper (uit het niet-EU land) de exporteur en verantwoordelijk voor de uitvoeraangifte bij de Nederlandse douane. Na 1 december 2019 zal in dit geval een andere partij als exporteur moeten optreden. Bijvoorbeeld de Nederlandse verkoper of een douanevertegenwoordiger zoals een (douane-)expediteur of zelfs transporteur. Evofenedex maakt zich namens exporterend Nederland hard om dit besluit te herzien.

Dit leidt mogelijk tot een uitstel van implementatie van het besluit. Daarom is belangrijk om dit het komende jaar te volgen.Afbeeldingsresultaat voor export import toetsenbord

Waar nog meer op letten?

Handelverdragen (denk aan Singapore-EU sinds eind 2019) worden effectief of wijzigen.

Brexit zal komend jaar een rol gaan spelen. Heffingen op producten wijzigen en wetten in andere landen worden regelmatig aangepast. Ook eisen die aan producten en bijbehorende registratie worden gesteld, zijn onderhevig aan wijzigingen en toevoegingen. De internationale markt stelt steeds hogere eisen aan de productkwaliteit, herleidbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bij internationaal ondernemen is het dan ook belangrijk om niet 1 keer per jaar alles te controleren maar voor je ergens vandaan importeert of naartoe exporteert waar je rekening mee moet houden.

VAN EYCK ADVIES

Heeft uw organisatie te maken met invoer/ uitvoer en kunt u advies gebruiken bij het opzetten van een goede administratie, leveringscondities, producteisen? Neem contact op met VAN EYCK ADVIES voor een vrijblijvend gesprek hoe ik u hierbij van dienst kan zijn.