Producteisen bij import en export

Binnen en buiten de EU moeten producten voldoen aan wettelijke normen, richtlijnen en/of keurmerken die betrekking hebben op de kwaliteit, gezondheid, milieu en veiligheid van het product.

Waar je product aan moet voldoen is afhankelijk van het soort product. Een EU-keurmerk, dat onder andere bij speelgoed en medische hulpmiddelen van toepassing is, is het CE-keurmerk. Het CE-keurmerk geeft enkel aan dat het aan de minimale eisen voldoet, Naast het keurmerk heeft elk product ook Wettelijke richtlijnen, normen en eisen met betrekking tot de producteisen, informatie die op het etiket moet staan en in welke taal.

Importeren zonder CE-keurmerk?

producteisen CE-keurmerk
Voorbeeld producteisen en CE-keurmerk bij mondkapjes

Tijdens deze periode, waar Corona een belangrijke rol speelt, krijgt VAN EYCK ADVIES vragen van bedrijven die mondkapjes willen importeren vanuit het buitenland.  Hierbij komt regelmatig de vraag “Mijn product voldoet aan de Chinese en/of Amerikaanse keurmerken, maar heeft geen CE-keurmerk, kan ik deze dan gewoon importeren en verkopen?”.

Het antwoord is: NEE je mag mondkapjes niet binnen de EU verkopen zonder dat het voldoet aan de normen en het CE-Keurmerk draagt.

Als een product moet voldoen aan het CE-keurmerk, dan moet het CE-keurmerk aanwezig zijn wanneer het op de markt wordt gebracht. Dus zodra je dit gaat verkopen moet het voldoen aan de Europese wetten en normen. In het geval van de mondkapjes o,a, CE-keurmerk, NEN-EN-149, NEN-EN-14683.

In China hebben ze geen CE maar een CCC-keurmerk en in Amerika moeten mondkapjes goedgekeurd zijn door de FDA. De richtlijnen en benodigde testen en normen voor CE, CCC en FDA wijken in sommige gevallen af. Dus als je product voldoet aan de eisen voor de Chinese markt, houdt dit niet in dat het ook voldoet voor de Europese markt.

Als de douane een zending tegenkomt die niet voldoet aan de EU normen bestaat de kans op vertraging, weigering of zelf vernietiging. Naast de kosten die je maakt als bedrijf is ook de ethische vraag die je jezelf moet stellen of je medische hulpmiddelen wilt aanbieden die wellicht mensenlevens in gevaar brengt omdat ze niet voldoen aan de gestelde normen.

Meer nodig dan een keurmerk

En als je product voldoet, dan ben je er nog niet. Je moet een technisch dossier hebben en batchregistratie voeren. Stel dat er toch wat mis is, dan kun je je product traceren. En bedenk dat je als importeur productaansprakelijk bent voor het product. Maar ook als distributeur van een product heb je een rol in de ketenverantwoordelijkheid bij een product. Borging van de kwaliteit is belangrijk, ook bij vervolgorders.
CE-keurmerk Dus in hoeverre kun je controleren of de juiste testen zijn uitgevoerd en heb je contractueel zaken vastgelegd? Ga je ook hier in Nederland een product laten testen door een onafhankelijk instituut (Notified Body)?

VAN EYCK ADVIES helpt bedrijven bij de controle aan welke producteisen je product moet voldoen, maakt procesbeschrijvingen voor de selectie van leverancier en product. En zorgt dat u als bedrijf in staat bent om bij nieuwe producten zelf de controle op de wetten, normen en eisen kunt uitvoeren door een handige checklist.

Neem contact op met VAN EYCK ADVIES voor een vrijblijvend gesprek hoe ik u hierbij van dienst kan zijn.