VAN EYCK ADVIES is aangesloten bij VeLA

Wat is de VeLA?

De Vereniging van Logistieke Adviseurs (VeLA), is dé branchevereniging van adviesbureaus die werkzaam zijn op het gebied van logistiek, magazijnen en supply chain. De meerwaarde van een VeLA-lidmaatschap voor de opdrachtgever van een VeLA-lid is:

  • inzet van een deskundig en onafhankelijk adviseur
  • een goed onderbouwd leveranciersonafhankelijk advies
  • alleen hulp als deze effectief kan zijn
  • mogelijkheid tot second opinion bij geschillen
  • vervanging door collega-lid bij ziekte en/of overmacht
  • samenwerking in groter verband indien niet alle disciplines in huis
  • geen risico op naheffingen door zekerheid over de fiscale status van de ingezette adviseur

Leden van de VeLA zijn elk expert op hun vakgebied, samen ondersteunen of adviseren zij ondernemers in alle facetten van Logistiek en Supply Chain Management.

Meer informatie kunt u vinden op de VeLa website.

Gedragsregels

De adviesbureaus die lid zijn van de VeLA , werken volgens overeengekomen kwaliteitsnormen, en hanteren duidelijke gedragsregels.  Ook bij VAN EYCK ADVIES kunt u er vanuit gaan dat deze worden gehanteerd.

Waarom een VeLA adviseur inschakelen?

Een adviseur van een adviesbureau dat is aangesloten bij de VeLA handelt altijd naar de vijf kernwaarden zoals die zijn vastgelegd in de gedragsregels:

Onpartijdigheid – niet op voorhand kiezen voor standpunt of belangen.
Onafhankelijkheid – transparantie als er mogelijke nevenbelangen zijn.
Deskundigheid – kennis, ervaring en werkcapaciteit worden altijd zo goed mogelijk in de opdracht ingezet.
Zorgvuldigheid – informatie en persoonsgegevens zijn veilig.
Integriteit – te allen tijde verantwoording kunnen afleggen over het doen en laten van de adviseur.